Aanmelding

Na de gratis proefles meld je je aan via het aanmeldingsformulier van de website. Wil je doorstromen van de beginners- naar de gevorderdengroep? Dat kan altijd: geef het aan tijdens een training.

Gemiste les inhalen

Met het lidmaatschap van Body Company mag je meedoen met de groepsles waarvoor je je hebt opgegeven. Een gemiste les mag je altijd inhalen op een andere dag in dezelfde week (of na overleg met de trainer in een andere week). Als je twee keer per week traint, kun je een gemiste les helaas niet inhalen.

Langere afwezigheid

Bij langere afwezigheid (langer dan 2 maanden) door ziekte/blessure/lange vakantie/etc. kan het lidmaatschap tijdelijk ‘on hold’ worden gezet. Dit gaat in overleg met de trainer. Bij korte afwezigheid (korter dan 2 maanden) kan het lidmaatschap niet worden stopgezet. Er vindt geen teruggave van geld plaats.

Schoolvakanties

In de vastgelegde schoolvakanties van de provincie Noord-Holland wordt er geen les gegeven.  De vakanties zijn al verwerkt in de maandelijkse contributie, dus deze worden niet in mindering gebracht bij de betreffende maanden. Met uitzondering van de 6 weken zomervakantie: daarin wordt de contributie stop gezet, maar het lidmaatschap loopt – zonder tussentijdse schriftelijke opzegging – door.

Gevaarlijk weer

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, zeer dichte mist of  ijzel kan een training door de trainer worden afgelast. Body Company is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden: de training komt te vervallen en er vindt geen teruggave van geld plaats.

Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief 21%BTW. Body Company is te allen tijde gerechtigd om de  tarieven aan te passen.

Opzeggen lidmaatschap

Er geldt 1 maand opzegtermijn.Een opzegging dient schriftelijk te gebeuren, dit kan via het contactformulier van de website.

Gezondheid

Deelname aan een de lessen van Body Company geschiedt op eigen risico. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de lessen van Body Company. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een (sport)arts.  Dit kan de huisarts zijn of een sportarts bij bijvoorbeeld SMA Aalsmeer.